STRANA PSA

www.stranapsa.cz/

STRANA PSA a úřady

 

STRANA PSA bojuje za větší prostor pro volný pohyb psů. Snažíme se přimět úřady, aby peníze vybrané za poplatky byly vynaloženy zpátky do psů a nemizely beze stopy. STRANA PSA se obrátila na městské části s dotazem (viz dále) a přišly nám velice zajímavé odpovědi. Celkový přehled příjmů a výd

 

ajů najdet

e v tabulce.


www.gentleeyesofdajavera.webnode.cz